شیراز چاپ چاپ بنر ارزان

مجتمع بزرگ شیراز چاپ
0 سبد خرید

قیمت رول آپ: 650,000 تومان
قیمت استند: 100,000 تومان
قیمت هر عدد پانچ: 1,500 تومان
قیمت هر متر طول لیفه درختی: 10,000 تومان
قیمت هر متر طول لیفه داربستی: 15,000 تومان

بکلایت اسپکترا

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بکلایت اسپکترا
اسپکترا
150 میکرون
8 pass
140000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 150 سانتی متر 125 سانتی متر

بنر ایرانی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر ایرانی
کونیکا
8 اونس
3 pass
54000
بنر ایرانی
کونیکا
8 اونس
4 pass
55000
بنر ایرانی
اسپکترا
8 اونس
3 pass
57000
بنر ایرانی
اسپکترا
8 اونس
4 pass
58000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 120 سانتی متر 135 سانتی متر 140 سانتی متر 150 سانتی متر 160 سانتی متر 180 سانتی متر 200 سانتی متر 220 سانتی متر 250 سانتی متر 255 سانتی متر 265 سانتی متر 300 سانتی متر 305 سانتی متر 310 سانتی متر 315 سانتی متر

بنر چینی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر چینی
کونیکا
8 اونس
3 pass
64000
بنر چینی
کونیکا
8 اونس
4 pass
65000
بنر چینی
اسپکترا
8 اونس
3 pass
66000
بنر چینی
اسپکترا
8 اونس
4 pass
68000
بنر چینی
کونیکا
10 اونس
3 pass
74000
بنر چینی
کونیکا
10 اونس
4 pass
75000
بنر چینی
اسپکترا
10 اونس
3 pass
76000
بنر چینی
اسپکترا
10 اونس
4 pass
77000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس پشت طوسی
4 pass
145000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس پشت طوسی
6 pass
147000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس پشت طوسی
4 pass
150000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس پشت طوسی
6 pass
152000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس
4 pass
125000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس
6 pass
130000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس
4 pass
135000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس
6 pass
140000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 120 سانتی متر 150 سانتی متر 200 سانتی متر 220 سانتی متر 265 سانتی متر 300 سانتی متر 320 سانتی متر 160 سانتی متر 315 سانتی متر 250 سانتی متر

فلکسی چین

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکسی چین
کونیکا
15 اونس
6 pass
155000
فلکسی چین
کونیکا
15 اونس
8 pass
160000
فلکسی چین
اسپکترا
15 اونس
6 pass
165000
فلکسی چین
اسپکترا
15 اونس
8 pass
170000
فلکسی چین
کونیکا
18 اونس
6 pass
205000
فلکسی چین
کونیکا
18 اونس
8 pass
210000
فلکسی چین
اسپکترا
18 اونس
6 pass
215000
فلکسی چین
اسپکترا
18 اونس
8 pass
220000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 115 سانتی متر 120 سانتی متر 135 سانتی متر 145 سانتی متر 160 سانتی متر 185 سانتی متر 260 سانتی متر 280 سانتی متر 300 سانتی متر 320 سانتی متر 130 سانتی متر 210 سانتی متر

سولیت یک رو

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت یک رو
اسپکترا
10 اونس
8 pass
180000
عرض های موجود : 91 سانتی متر 150 سانتی متر 180 سانتی متر 200 سانتی متر

استیکر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر
کونیکا
100 میکرون
6 pass
105000
استیکر
کونیکا
100 میکرون
8 pass
110000
استیکر
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
125000
استیکر
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
127000
عرض های موجود : 90 سانتی متر 105 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

استیکر شیشه ای

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر شیشه ای
اسپکترا
80 میکرون
6 pass
120000
استیکر شیشه ای
اسپکترا
80 میکرون
8 pass
125000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

استیکر شبرنگ(لونه زنبوری)

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر شبرنگ(لونه زنبوری)
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
250000
عرض های موجود : 120 سانتی متر

مش

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
مش
کونیکا
100 میکرون
6 pass
125000
مش
کونیکا
100 میکرون
8 pass
130000
مش
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
135000
مش
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
140000
عرض های موجود : 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر 105 سانتی متر

بکلایت پلاتر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بکلایت پلاتر
پلاتر
100 میکرون
4 pass
130000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

متالایز طلایی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
متالایز طلایی
پلاتر
100 میکرون
6 pass
130000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پلات لمینت براق

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات لمینت براق
پلاتر
180 گرم
4 pass
170000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پلات لمینت مات

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات لمینت مات
پلاتر
180 گرم
4 pass
195000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

فلکسی کره

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکسی کره
کونیکا
18 اونس
6 pass
250000
فلکسی کره
کونیکا
18 اونس
8 pass
252000
فلکسی کره
اسپکترا
18 اونس
6 pass
260000
فلکسی کره
اسپکترا
18 اونس
8 pass
262000
عرض های موجود : 80 سانتی متر

پلات کوتد

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کوتد
پلاتر
180 گرم
4 pass
95000
عرض های موجود : 90 سانتی متر 105 سانتی متر 60 سانتی متر

استیکر مات شنی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر مات شنی
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
135000
استیکر مات شنی
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
140000
عرض های موجود : 135 سانتی متر

پارچه کنواس

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پارچه کنواس
اسپکترا
8 اونس
4 pass
130000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 220 سانتی متر

پلات کاغذ تحریر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کاغذ تحریر
پلاتر
80 گرم
4 pass
50000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 60 سانتی متر

پارچه بوم

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پارچه بوم
اسپکترا
8 اونس
6 pass
130000
عرض های موجود :

استیکر عرض 200 سانتی متر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر عرض 200 سانتی متر
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
135000
عرض های موجود : 200 سانتی متر

پلات کاغذ گلاسه

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کاغذ گلاسه
پلاتر
180 گرم
4 pass
145000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پارچه فلامنت

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پارچه فلامنت
پلاتر
100 میکرون
6 pass
145000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

استیکر پشت طوسی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر پشت طوسی
اسپکترا
100 میکرون
4 pass
135000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

کاغذ دیواری

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
کاغذ دیواری
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
180000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

فلکسی ایرانی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکسی ایرانی
کونیکا
16 اونس
6 pass
160000
فلکسی ایرانی
کونیکا
16 اونس
8 pass
165000
فلکسی ایرانی
اسپکترا
16 اونس
6 pass
167000
فلکسی ایرانی
اسپکترا
16 اونس
8 pass
169000
عرض های موجود : 90 سانتی متر 120 سانتی متر 130 سانتی متر 145 سانتی متر 160 سانتی متر 280 سانتی متر 180 سانتی متر 210 سانتی متر 290 سانتی متر 300 سانتی متر

سولیت عرض 200

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت عرض 200
اسپکترا
10 اونس
8 pass
190000
عرض های موجود : 200 سانتی متر

سولیت دو رو

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت دو رو
اسپکترا
10 اونس
8 pass
190000
عرض های موجود : 200 سانتی متر