شیراز چاپ چاپ بنر ارزان

مجتمع بزرگ شیراز چاپ
0 سبد خرید

قیمت رول آپ: 420,000 تومان
قیمت استند: 65,000 تومان
قیمت هر عدد پانچ: 500 تومان
قیمت هر متر طول لیفه درختی: 6,000 تومان
قیمت هر متر طول لیفه داربستی: 10,000 تومان

سولیت عرض 180

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت عرض 180
اسپکترا
10 اونس
8 pass
150000
عرض های موجود : 180 سانتی متر

بکلایت اسپکترا

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بکلایت اسپکترا
اسپکترا
150 میکرون
8 pass
130000
عرض های موجود : 122 سانتی متر

بنر شبرنگ

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر شبرنگ
اسپکترا
18 اونس
6 pass
140000
عرض های موجود : 120 سانتی متر

بنر ایرانی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر ایرانی
کونیکا
8 اونس
3 pass
40000
بنر ایرانی
کونیکا
8 اونس
4 pass
41000
بنر ایرانی
اسپکترا
8 اونس
3 pass
42000
بنر ایرانی
اسپکترا
8 اونس
4 pass
43000
عرض های موجود : 80 سانتی متر 100 سانتی متر 120 سانتی متر 130 سانتی متر 150 سانتی متر 160 سانتی متر 180 سانتی متر 200 سانتی متر 220 سانتی متر 260 سانتی متر 300 سانتی متر 310 سانتی متر 315 سانتی متر

بنر چینی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر چینی
کونیکا
8 اونس
3 pass
42000
بنر چینی
کونیکا
8 اونس
4 pass
43000
بنر چینی
اسپکترا
8 اونس
3 pass
44000
بنر چینی
اسپکترا
8 اونس
4 pass
45000
بنر چینی
کونیکا
10 اونس
3 pass
48000
بنر چینی
کونیکا
10 اونس
4 pass
49000
بنر چینی
اسپکترا
10 اونس
3 pass
52000
بنر چینی
اسپکترا
10 اونس
4 pass
53000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس
4 pass
72000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس
6 pass
73000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس
4 pass
74000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس
6 pass
78000
بنر چینی
کونیکا
15 اونس
4 pass
93000
بنر چینی
کونیکا
15 اونس
6 pass
98000
بنر چینی
اسپکترا
15 اونس
4 pass
100000
بنر چینی
اسپکترا
15 اونس
6 pass
105000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 120 سانتی متر 150 سانتی متر 200 سانتی متر 220 سانتی متر 265 سانتی متر 300 سانتی متر 320 سانتی متر

فلکسی چین

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکسی چین
کونیکا
18 اونس
6 pass
120000
فلکسی چین
کونیکا
18 اونس
8 pass
122000
فلکسی چین
اسپکترا
18 اونس
6 pass
125000
فلکسی چین
اسپکترا
18 اونس
8 pass
128000
عرض های موجود : 110 سانتی متر 115 سانتی متر 145 سانتی متر 160 سانتی متر 205 سانتی متر 215 سانتی متر 265 سانتی متر 320 سانتی متر

سولیت

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت
اسپکترا
10 اونس
8 pass
135000
عرض های موجود : 90 سانتی متر 100 سانتی متر 150 سانتی متر

استیکر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر
کونیکا
100 میکرون
6 pass
70000
استیکر
کونیکا
100 میکرون
8 pass
72000
استیکر
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
74000
استیکر
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
75000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

استیکر شیشه ای

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر شیشه ای
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
75000
استیکر شیشه ای
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
78000
عرض های موجود : 150 سانتی متر 105 سانتی متر 125 سانتی متر

استیکر شبرنگ

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر شبرنگ
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
140000
عرض های موجود : 120 سانتی متر

مش

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
مش
کونیکا
100 میکرون
6 pass
90000
مش
کونیکا
100 میکرون
8 pass
92000
مش
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
94000
مش
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
96000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 125 سانتی متر 150 سانتی متر

بکلایت پلاتر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بکلایت پلاتر
پلاتر
100 میکرون
4 pass
120000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

متالایز طلایی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
متالایز طلایی
پلاتر
100 میکرون
6 pass
130000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پلات لمینت براق

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات لمینت براق
پلاتر
180 گرم
4 pass
125000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پلات لمینت مات

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات لمینت مات
پلاتر
180 گرم
4 pass
145000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

فلکسی کره

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکسی کره
کونیکا
18 اونس
6 pass
135000
فلکسی کره
کونیکا
18 اونس
8 pass
140000
فلکسی کره
اسپکترا
18 اونس
6 pass
145000
فلکسی کره
اسپکترا
18 اونس
8 pass
150000
عرض های موجود : 80 سانتی متر 90 سانتی متر 95 سانتی متر

پلات کوتد

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کوتد
پلاتر
180 گرم
4 pass
70000
عرض های موجود : 90 سانتی متر 105 سانتی متر 60 سانتی متر

استیکر مات

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر مات
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
70000
استیکر مات
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
75000
عرض های موجود : 120 سانتی متر 150 سانتی متر

پارچه کنواس

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پارچه کنواس
اسپکترا
8 اونس
4 pass
120000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پلات کاغذ تحریر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کاغذ تحریر
پلاتر
80 گرم
4 pass
40000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 60 سانتی متر

استیکر عرض 200 سانتی متر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر عرض 200 سانتی متر
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
95000
عرض های موجود : 200 سانتی متر

پلات کاغذ گلاسه

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کاغذ گلاسه
پلاتر
180 گرم
4 pass
105000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پارچه فلامنت

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پارچه فلامنت
پلاتر
100 میکرون
6 pass
120000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

فلکس FRN ( جایگزین کره )

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکس FRN ( جایگزین کره )
کونیکا
18 اونس
6 pass
140000
فلکس FRN ( جایگزین کره )
کونیکا
18 اونس
8 pass
142000
فلکس FRN ( جایگزین کره )
اسپکترا
18 اونس
6 pass
145000
فلکس FRN ( جایگزین کره )
اسپکترا
18 اونس
8 pass
147000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 120 سانتی متر 135 سانتی متر 145 سانتی متر 165 سانتی متر 185 سانتی متر 215 سانتی متر 265 سانتی متر 320 سانتی متر

استیکر پشت طوسی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر پشت طوسی
اسپکترا
100 میکرون
4 pass
110000
عرض های موجود : 105 سانتی متر

کاغذ دیواری

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
کاغذ دیواری
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
100000
عرض های موجود : 100 سانتی متر