شیراز چاپ چاپ بنر ارزان

مجتمع بزرگ شیراز چاپ
0 سبد خرید

قیمت رول آپ: 650,000 تومان
قیمت استند: 125,000 تومان
قیمت هر عدد پانچ: 1,500 تومان
قیمت هر متر طول لیفه درختی: 10,000 تومان
قیمت هر متر طول لیفه داربستی: 15,000 تومان

بکلایت اکو

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بکلایت اکو
اسپکترا
150 میکرون
8 pass
200000
بکلایت اکو
اکوسالونت
150 میکرون
4 pass
220000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 125 سانتی متر 150 سانتی متر

بنر شبرنگ

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر شبرنگ
اسپکترا
18 اونس
6 pass
250000
عرض های موجود : 120 سانتی متر 105 سانتی متر 150 سانتی متر 170 سانتی متر 200 سانتی متر 225 سانتی متر 270 سانتی متر 320 سانتی متر 140 سانتی متر 130 سانتی متر

بنر ایرانی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر ایرانی
کونیکا
8 اونس
3 pass
63000
بنر ایرانی
کونیکا
8 اونس
4 pass
65000
بنر ایرانی
اسپکترا
8 اونس
3 pass
69000
بنر ایرانی
اسپکترا
8 اونس
4 pass
70000
عرض های موجود : 90 سانتی متر 100 سانتی متر 120 سانتی متر 150 سانتی متر 160 سانتی متر 180 سانتی متر 195 سانتی متر 200 سانتی متر 220 سانتی متر 250 سانتی متر 265 سانتی متر 280 سانتی متر 300 سانتی متر 305 سانتی متر 310 سانتی متر 315 سانتی متر 320 سانتی متر

بنر چینی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بنر چینی
کونیکا
8 اونس
3 pass
73000
بنر چینی
کونیکا
8 اونس
4 pass
75000
بنر چینی
اسپکترا
8 اونس
3 pass
78000
بنر چینی
اسپکترا
8 اونس
4 pass
80000
بنر چینی
کونیکا
10 اونس
3 pass
81000
بنر چینی
کونیکا
10 اونس
4 pass
82000
بنر چینی
اسپکترا
10 اونس
3 pass
88000
بنر چینی
اسپکترا
10 اونس
4 pass
90000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس پشت طوسی
4 pass
165000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس پشت طوسی
6 pass
170000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس پشت طوسی
4 pass
175000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس پشت طوسی
6 pass
180000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس
4 pass
150000
بنر چینی
کونیکا
13 اونس
6 pass
152000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس
4 pass
160000
بنر چینی
اسپکترا
13 اونس
6 pass
165000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 120 سانتی متر 130 سانتی متر 150 سانتی متر 160 سانتی متر 165 سانتی متر 180 سانتی متر 180 سانتی متر 200 سانتی متر 220 سانتی متر 250 سانتی متر 265 سانتی متر 280 سانتی متر 300 سانتی متر 315 سانتی متر 320 سانتی متر

فلکسی چین

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکسی چین
کونیکا
15 اونس
6 pass
180000
فلکسی چین
کونیکا
15 اونس
8 pass
185000
فلکسی چین
اسپکترا
15 اونس
6 pass
190000
فلکسی چین
اسپکترا
15 اونس
8 pass
195000
فلکسی چین
کونیکا
18 اونس
6 pass
225000
فلکسی چین
کونیکا
18 اونس
8 pass
235000
فلکسی چین
اسپکترا
18 اونس
6 pass
245000
فلکسی چین
اسپکترا
18 اونس
8 pass
250000
عرض های موجود : 60 سانتی متر 80 سانتی متر 90 سانتی متر 100 سانتی متر 105 سانتی متر 110 سانتی متر 115 سانتی متر 135 سانتی متر 145 سانتی متر 160 سانتی متر 165 سانتی متر 180 سانتی متر 185 سانتی متر 190 سانتی متر 205 سانتی متر 210 سانتی متر 215 سانتی متر 250 سانتی متر 260 سانتی متر 265 سانتی متر 280 سانتی متر 300 سانتی متر 320 سانتی متر

سولیت یک رو

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت یک رو
اسپکترا
10 اونس
8 pass
230000
سولیت یک رو
اکوسالونت
10 اونس
4 pass
250000
عرض های موجود : 91 سانتی متر 105 سانتی متر 150 سانتی متر 180 سانتی متر

استیکر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر
کونیکا
100 میکرون
6 pass
125000
استیکر
کونیکا
100 میکرون
8 pass
128000
استیکر
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
135000
استیکر
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
140000
استیکر
اکوسالونت
100 میکرون
4 pass
170000
عرض های موجود : 60 سانتی متر 90 سانتی متر 105 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

استیکر شیشه ای

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر شیشه ای
اسپکترا
80 میکرون
6 pass
130000
استیکر شیشه ای
اسپکترا
80 میکرون
8 pass
140000
استیکر شیشه ای
اکوسالونت
80 میکرون
4 pass
165000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

استیکر شبرنگ(لونه زنبوری)

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر شبرنگ(لونه زنبوری)
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
330000
عرض های موجود :

مش

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
مش
کونیکا
100 میکرون
6 pass
140000
مش
کونیکا
100 میکرون
8 pass
145000
مش
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
146000
مش
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
150000
مش
اکوسالونت
100 میکرون
4 pass
165000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

بکلایت پلاتر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
بکلایت پلاتر
پلاتر
100 میکرون
4 pass
140000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

متالایز طلایی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
متالایز طلایی
پلاتر
100 میکرون
6 pass
140000
عرض های موجود : 90 سانتی متر

پلات لمینت براق

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات لمینت براق
پلاتر
180 گرم
4 pass
200000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پلات لمینت مات

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات لمینت مات
پلاتر
180 گرم
4 pass
220000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پلات کوتد

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کوتد
پلاتر
180 گرم
4 pass
105000
عرض های موجود : 90 سانتی متر 105 سانتی متر 60 سانتی متر

استیکر مات

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر مات
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
155000
استیکر مات
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
160000
استیکر مات
اکوسالونت
100 میکرون
4 pass
180000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

پارچه کنواس

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پارچه کنواس
اسپکترا
8 اونس
4 pass
190000
پارچه کنواس
اکوسالونت
8 اونس
4 pass
210000
عرض های موجود : 110 سانتی متر 220 سانتی متر

پلات کاغذ تحریر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کاغذ تحریر
پلاتر
80 گرم
4 pass
60000
عرض های موجود : 100 سانتی متر 60 سانتی متر

استیکر عرض 200 سانتی متر

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر عرض 200 سانتی متر
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
165000
استیکر عرض 200 سانتی متر
اکوسالونت
100 میکرون
4 pass
185000
عرض های موجود : 200 سانتی متر

پلات کاغذ گلاسه

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پلات کاغذ گلاسه
پلاتر
180 گرم
4 pass
165000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

پارچه فلامنت

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
پارچه فلامنت
پلاتر
100 میکرون
6 pass
170000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

استیکر پشت طوسی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر پشت طوسی
اسپکترا
100 میکرون
4 pass
145000
استیکر پشت طوسی
اکوسالونت
100 میکرون
4 pass
190000
عرض های موجود : 105 سانتی متر 125 سانتی متر 135 سانتی متر 150 سانتی متر

کاغذ دیواری

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
کاغذ دیواری
اسپکترا
100 میکرون
6 pass
125000
کاغذ دیواری
اکوسالونت
100 میکرون
4 pass
145000
عرض های موجود : 100 سانتی متر

فلکسی ایرانی

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
فلکسی ایرانی
کونیکا
16 اونس
6 pass
180000
فلکسی ایرانی
کونیکا
16 اونس
8 pass
185000
فلکسی ایرانی
اسپکترا
16 اونس
6 pass
187000
فلکسی ایرانی
اسپکترا
16 اونس
8 pass
189000
عرض های موجود : 80 سانتی متر 90 سانتی متر 100 سانتی متر 105 سانتی متر 110 سانتی متر 115 سانتی متر 120 سانتی متر 125 سانتی متر 130 سانتی متر 150 سانتی متر 165 سانتی متر 180 سانتی متر 190 سانتی متر 195 سانتی متر 220 سانتی متر 290 سانتی متر 295 سانتی متر 300 سانتی متر

سولیت عرض 200

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت عرض 200
اسپکترا
10 اونس
8 pass
270000
سولیت عرض 200
اکوسالونت
10 اونس
4 pass
290000
عرض های موجود : 200 سانتی متر

استیکر شبرنگ(نقره ای ساده)

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
استیکر شبرنگ(نقره ای ساده)
اسپکترا
100 میکرون
8 pass
330000
استیکر شبرنگ(نقره ای ساده)
اکوسالونت
100 میکرون
4 pass
350000
عرض های موجود : 120 سانتی متر

سولیت دو رو

نوع مدیا
نوع ماشین چاپ
ضخامت مدیا
کیفیت چاپ
قیمت هر متر مربع
سولیت دو رو
اسپکترا
10 اونس
8 pass
290000
سولیت دو رو
اکوسالونت
10 اونس
4 pass
310000
عرض های موجود : 200 سانتی متر